Управління захисту споживачів

Відділ метрологічного нагляду

Метрологічний нагляд це діяльність, яка провадиться у сфері законодавчо регульованої метрології з метою перевірки додержання суб'єктами господарювання вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Видами метрологічного нагляду є:

 • Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 • Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.

Метрологічний нагляд і контроль здійснюється шляхом:

 • Калібрування засобів вимірювальної техніки;
 • Нагляду за станом і застосуванням засобів вимірювань, атестованими методиками виконання вимірювань, еталонами одиниць величин, що застосовуються для калібрування засобів вимірювальної техніки;
 • Дотриманням метрологічних правил і норм, нормативних документів щодо забезпечення єдності вимірювань;
 • Видачі обов'язкових приписів, спрямованих на запобігання, припинення або усунення порушень метрологічних правил і норм;
 • Перевірки своєчасності подання засобів вимірювальної техніки на випробування з метою затвердження типу засобів вимірювальної техніки, а також на повірку і калібрування. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду:

 • Перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі — метрологічні вимоги);
 • Подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством;
 • Перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу;
 • У разі виявлення порушення метрологічних вимог: 
 1. анулює результати повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 2. видає приписи та встановлює строки усунення порушень метрологічних вимог;
 3. забороняє реалізацію партій фасованого товару, з яких відбиралися зразки упаковок фасованих товарів, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;
 4. вживає в порядку, встановленому законами України, заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;
 5. вносить центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, пропозиції про анулювання свідоцтв про уповноваження;
 6. надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення метрологічних вимог у випадках, передбачених законодавством;
 7. забороняє застосування та випуск з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, до моменту усунення порушень метрологічних вимог.
 • Здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Кабінету Міністрів України.

Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб'єктів господарювання проводиться перевірка щодо:

 • Стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки;
 • Додержання вимог щодо періодичної повірки засобів вимірювальної техніки;
 • Застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів вимірювальної техніки.

Метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару в разі, коли вміст таких упаковок не може бути змінений без їх розкривання чи деформування, а кількість товару зазначена в одиницях маси, об'єму або іншої фізичної величини.

Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Як встановити газовий лічильник? Хто відповідає за його експлуатацію та ремонт? За чий кошт буде проводитись повірка?

Показники лічильників повинні відповідати метрологічним вимогам – роз’яснення Держпродспоживслужби

Повірка лічильників тепло- та водопостачання

На ринках України використовують несертифіковані торговельні електронні ваги

Вимоги до ваговимірювальної техніки, яка використовується при проведені торговельно-комерційних операцій

Пам’ятка для споживача щодо захисту від недостовірних результатів вимірювань

Зразок скарги при порушені метрологічних вимог, прав на достовірність результатів вимірювань 

Зразок скарги при порушені метрологічних вимог

Програма "Споживач" - Випуск 43 (Вимоги до ваговимірювальної техніки)

 

Записатись
Подати скаргу