Реєстрація машин (фіз. особи)

Реєстрація машин (фіз. особи)

Документи, необхідні для реєстрації машини фізичних осіб:

1. Заява;
2. Документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини, - оригінал, або копія, засвідчена нотаріально, чи сторонами, які підписали документ;
3. Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки);
4. Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки);
5. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт довіреність;
6. Свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);
7. Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
8. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно);
9. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
10. Інші документи у випадках, визначених Порядком.
Машина, що належить фізичній особі, реєструється за місцем її проживання (перебування).

У реєстрації машини може бути відмовлено:

1. Якщо машина: 
- Не знята з обліку попереднім власником в інспекції чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;
- Не має ідентифікаційного номера.
2. У разі коли документи:
- Подано не в повному обсязі;
- Викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленому порядку перекладу на державну мову;
- Копії яких не в установленому порядку;
- Оформлено з іншими порушеннями закону;
- У висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери вузлів та агрегатів;
- Машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста.
3. В інших випадках, передбачених законом.

Записатись
Подати скаргу