Управління захисту споживачів

Відділ метрологічного нагляду

План здійснення заходів Державного нагляду (контролю) у сфері метрологічного нагляду Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області на 2018 рік 

Метрологічний нагляд це діяльність, яка провадиться у сфері законодавчо регульованої метрології з метою перевірки додержання суб'єктами господарювання вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Видами метрологічного нагляду є:

 • Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 • Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.

Метрологічний нагляд і контроль здійснюється шляхом:

 • Калібрування засобів вимірювальної техніки;
 • Нагляду за станом і застосуванням засобів вимірювань, атестованими методиками виконання вимірювань, еталонами одиниць величин, що застосовуються для калібрування засобів вимірювальної техніки;
 • Дотриманням метрологічних правил і норм, нормативних документів щодо забезпечення єдності вимірювань;
 • Видачі обов'язкових приписів, спрямованих на запобігання, припинення або усунення порушень метрологічних правил і норм;
 • Перевірки своєчасності подання засобів вимірювальної техніки на випробування з метою затвердження типу засобів вимірювальної техніки, а також на повірку і калібрування. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду:

 • Перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі — метрологічні вимоги);
 • Подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством;
 • Перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу;
 • У разі виявлення порушення метрологічних вимог: 
 1. анулює результати повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 2. видає приписи та встановлює строки усунення порушень метрологічних вимог;
 3. забороняє реалізацію партій фасованого товару, з яких відбиралися зразки упаковок фасованих товарів, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;
 4. вживає в порядку, встановленому законами України, заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;
 5. вносить центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, пропозиції про анулювання свідоцтв про уповноваження;
 6. надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення метрологічних вимог у випадках, передбачених законодавством;
 7. забороняє застосування та випуск з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, до моменту усунення порушень метрологічних вимог.
 • Здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Кабінету Міністрів України.

Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб'єктів господарювання проводиться перевірка щодо:

 • Стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки;
 • Додержання вимог щодо періодичної повірки засобів вимірювальної техніки;
 • Застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів вимірювальної техніки.

Метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару в разі, коли вміст таких упаковок не може бути змінений без їх розкривання чи деформування, а кількість товару зазначена в одиницях маси, об'єму або іншої фізичної величини.

Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Як встановити газовий лічильник? Хто відповідає за його експлуатацію та ремонт? За чий кошт буде проводитись повірка?

Показники лічильників повинні відповідати метрологічним вимогам – роз’яснення Держпродспоживслужби

Повірка лічильників тепло- та водопостачання

На ринках України використовують несертифіковані торговельні електронні ваги

Вимоги до ваговимірювальної техніки, яка використовується при проведені торговельно-комерційних операцій

Пам’ятка для споживача щодо захисту від недостовірних результатів вимірювань

Зразок скарги при порушені метрологічних вимог, прав на достовірність результатів вимірювань 

Зразок скарги при порушені метрологічних вимог

 

Записатись
Подати скаргу