Новини

05 Листопад 12:42
Опалювальний сезон розпочато: що потрібно знати споживачам?
Опалювальний сезон розпочато: що потрібно знати споживачам?

Постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення здійснюється в опалювальний період.

Рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними нормами і правилами та іншими нормативними документами.

Опалювальний період починається у разі, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8°С та нижче, а закінчується у разі, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°С.

У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг з централізованого опалення споживач має право викликати виконавця комунальних послуг (його представника) для перевірки якості наданих послуг.

Для проведення перевірки відповідності якості послуг з централізованого опалення споживач звертається до виконавця комунальної послуги або управителя багатоквартирного будинку в усній формі особисто, за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою/електронною адресою (що зазначена в договорі про надання відповідних послуг) з претензією про невідповідність кількісних та/або якісних показників послуг. У зверненні обов’язково зазначається ПІБ, місце фактичного проживання споживача, найменування ненаданої/наданої не в повному обсязі або неналежної якості послуги.

Повідомлення споживача, незалежно від його форми (усна або письмова), обов'язково реєструється виконавцем комунальної послуги (його представником) або управителем багатоквартирного будинку в журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов'язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення; реєстраційний номер повідомлення, час його прийняття. Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов'язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуги.

Виконавець комунальної послуги або управитель зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання послуги, але не пізніше однієї доби з моменту отримання повідомлення споживача.

У разі невизнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуги, узгодити з виконавцем точний час та дату проведення перевірки у приміщенні споживача викладеного факту. Представник виконавця повинен з’явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.

За результатами перевірки складається акт-претензія. У разі неприбуття виконавця комунальної послуги або управителя в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію, - такий акт підписується споживачем, а також двома споживачами відповідної послуги, які проживають (розташовані) в сусідніх будівлях (у приміщеннях - якщо послуга надається у багатоквартирному будинку), і надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) рекомендованим листом.

Виконавець комунальної послуги або управитель протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем (управителем) відповіді в установлений строк, претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем (управителем).

У разі незгоди з результатами перевірки, споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошують представника уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представника об'єднання споживачів.

Отже, підставою для проведення перерахунку розміру плати за послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниженні їх якості є акт-претензія і споживачу потрібно виконати необхідні дії щодо документування самого факту невідповідності послуги умовам, заявлених виконавцем в договорі.

Споживач має право на досудове розв'язання спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.

 

Записатись
Подати скаргу